Лепене на плочки върху стария под

Отстраняването на стария под е свързано с много неудобства - къртене, нивелиране на основата. Новите технологии за залепване спестяват тази мъчителна ремонтна процедура, като дават възможност старата настилка да се използва за основа на новата.

Не всички стари покрития обаче са подходящи за това. Най-добри за такава процедура са дървените и керамичните подове. Заради специфичните характеристики на естественото дърво не се препоръчва то да се монтира върху други материали освен върху циментова замазка или саморазливна настилка.

В крайна сметка най-подходящи за реновиране на пода са керамичните плочки, положени върху друг материал, тъй като на пазара се предлагат продукти, гарантиращи положителен резултат. Винаги трябва са се отчита и фактът, че когато върху стария под се слага новата настилка, нивото се повдига.

Старият под може да служи за основа при полагането на нова настилка при определени условия.

Доскоро, за да се постави нова подова настилка, задължително трябваше да се премахне изцяло старата. Благодарение на качествено нови лепила вече е възможно върху износения под да се полагат нови покрития при определени условия.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Да бъде равна - това означава, че може да не е хоризонтална, както е случаят в баните заради наклона, но да няма никакви неравности - дупки, остатъци от наранено покритие, незапълнени дупки.

Да бъде твърда - в никакъв случай не трябва основата да се рони. Проверката се извършва чрез надраскване на няколко места - ако се отделят парчета, трябва да се направи наново.

Попиване на вода - основите, върху които ще се лепят плочки да са с нормална порязност. По-високата или по-ниската попивателност ще повредят настилката рано или късно. Ако върху малък участък се излеят 100-200 г.вода, която се просмуква за по-малко от минута, основата трябва да се подмени.

Да бъде устойчива - особено когато за основа служат дървени покрития, гредоред, дюшеме, върху които ще се поставят плочки. Достатъчна е една разходка върху дюшеметата и дъските - ако има скърцане, причината трябва да се отстрани. Най-неприятен е случаят, при които някъде има изгнило парче дърво. То непременно трябва да се замени със здраво.

Сила на залепване - така наречената адхезия - се проверява, когато плочките се лепят върху боя или вече положени плочки. Всеки недостатък на старото покритие би се предал и на новото, ако не се отстрани. Проверката става с почукване с чук върху плочката - ако кънти на кухо, трябва да се отстрани, а основата да се преправи.

При старата боя се правят определен брой хоризонтални и вертикални черти. Ако 80 % от получените квадратчета останат слепени, тогава боята може и да не се почиства.

Да бъде чиста - не трябва да има следи от гипс върху старите покрития, защото той попива водата от лепилото за плочки. Също така трябва да се почистят всичките остатъци от восък или лак, ако старото покритие е дървено. Най-добре е да се използва шкурка.

ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ ВЪРХУ СТАРА ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧКИ

С годините плочките се износват и губят красотата си, променят цвета на местата с най-голямо движение, появяват се отчупени парченца от падане на тежести. Вече е излишно изкъртването на старите плочи и правенето на нова замазка. Отново на помощ идват продукти, които захващат плочките върху съвсем гладки повърхности, върху които доскоро не можеше да се лепи.

Задължителни са процедурите по проверка за здравината на основата и сериозно почистване с препарат за отстраняване на прах и други замърсявания, особено на мазните петна. Основата може да се коригира, ако не е достатъчно равна или е необходим нов наклон, с полагането на съответното лепило. Следват лепене и фугиране.

ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ ВЪРХУ ОСНОВИ С ДЪРВЕНО ПОКРИТИЕ

В старите сгради, при които няма излята стоманобетонна плоча между етажите, се налага подовата настилка от плочи да се нанесе направо върху старото дюшеме. Понякога е необходимо допълнително да се поставят плочи от дървесни частици OSB, чийто основен състав е едър талаш. Може да се наложи и фиксирането върху дървения плот на плоскости от ПДЧ.

Дъските на дюшемето се коват върху специална скара от греди. Заради това при по-голямо натоварване се огъват. Колкото е по-голяма квадратурата на пода, толкова по-големи са изкривяванията. За това не е добре да се лепят плочи на повече от 20 кв.м

Неподходящи са и големите по размер плочи. Трябва да се използва специално лепило, тъй като при обикновените водата от лепилото попива в дървесината и я деформира. За лепене на плочки върху дървен под е необходимо лепило, което запазва еластичността си след изсъхване. Това не става при лепилата на циментова основа.

Една след друга процедурите следват определен ред. След което е оценено състоянието на пода и са коригирани някои недостатъци, фигурите се коригират със силикон. Следва полагането на грунд. В третия етап фигурите между дъските се покриват със стъкловлакнеста лента, която също се лепи. Ако основата е паркет, то целият под се армира по този начин. Следва лепенето на плочките и фугирането отново със специален продукт.

ЗА РЕМОНТ НА СТАРИТЕ ПОДОВЕ МНОГО ПОДХОДЯЩИ СА САМОРАЗЛИМНИТЕ НАСТИЛКИ. ТЕ СЛУЖАТ КАТО ОСНОВА, КОЯТО ОСИГУРЯВА ИДЕАЛНА ГЛАДКОСТ НА ПОДА.

ПРЕДИ ТЯХНОТО ПОЛАГАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕГЛЕДА ДАЛИ НЯМА МАЗНИ ПЕТНА ИЛИ ПУКНАТИНИ. ТЕ БИХА СЕ ОТРАЗИЛИ И НА НОВИЯ СЛОЙ. МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПОДЛОЖКА НА ДЪРВЕН ПОД, ЛАМИНАТ, ВИНИЛОВИ НАСТИЛКИ, МОКЕТ.

ПРИ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ САМОРАЗЛИВНИТЕ НАСТИЛКИ ПРЕДПАЗВАТ ВЪТРЕШНАТА ПОВЪРХНОСТ ОТ ПВЦ ИЛИ МОКЕТ ОТ УВРЕЖДАНЕ.

ПОЛИМЕРИТЕ И СМОЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В САМОРАЗЛИВНИТЕ НАСТИЛКИ, ИМАТ ИЗВЕСТНА СТЕПЕН НА ТОЛОИЗОЛАЦИЯ. ТЕ СА И АНТИСТАТИЧНИ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА НАНАСЯНЕ ВЪРХУ ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ БЕЗ ДИРЕКТНИ РЕОТАНИ, А С ВОДНА РИЗА.