Строителство с YTONG - рационалното решение

СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ КОЙТО Е УНИВЕРСАЛЕН

Блокчетата YTONG са универсален строителен материал за изпълнение на фасадни и вътрешни стени на жилища, обществени и промишлени сгради. Те са незаменими при реконструкции и надстрояване на съществуващите обекти.

ПЕРФЕКТНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

YTONG е единственият строителен материал, с който може да
се изгради външна еднослойна стена без допълнителна топлоизолация, отговаряща на действащите норми. Коефициентът на топлопроводност на стената е 0.16 W/mK позволява при 30 см. деблина да се удовлетвори изискванията на топлопроводимост.

ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ

YTONG се произвежда от екологично чисти суровини, които са практически неизчерпаеми в природата - като цимент, варовик, пясък вода и гипс. Разходите на енергия при производството са ниски и отпадъците лесно се рециклират.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ

В Европа се строи повече от 80 години с газобетон. Практиката през този период показва, че YTONG не старее, т.е. не се наблюдават измененията в качествата му. Защитеният от преки въздействия материал има неограничена трайност във времето.

КОМФОРТ

YTONG осигурява комфорт, микроклимат и здравословна жизнена среда през цялата година. Стените, направени с YTONG, имат способността да "дишат", т.е. да абсорбират излишната влага от въздуха и да я връщат обратно, когато влажността в помещението намалее.

ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ

YTONG е негорим и огнеустойчив строителен материал. При пожар стените от YTONG не се деформират и не се разрушават, не пропускат топлината и предпазват от огъня в съседни помещения. YTONG дава възможност и при малка дебелина на стената с лекота за се постигне най-високият клас на пожароустойчивост.

УСТОЙЧИВОСТ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Работата с YTONG улеснявана земетръсното осигуряване на сградите. Намаленото натоварване дава възможност за изпълнение на по-икономични и ефективни противоземетръсни конструкции.

ЛЕСНА ОБРАБОТКА

Правилната геометрия и прецизните размери на блокчетата позволяват свързването им с лепило на тънка фуга. Блокчетата лесно се режат с и се шлайфат, лесно се пробиват отвори и се прокарват инсталации. Довършителните работи са по-малко.

ДОБРА ЗДРАВИНА

Блокчетата от YTONG се произвеждат с различни класове по плътност и якост.В зависимост от това дали стените са носещи или неносещи, строителят има възможност да избере подходящ материал.

КАЧЕСТВОТО Е ГАРАНТИРАНО

Блокчетата от YTONG са с гарантирани механични и физични показатели. В производството се прави непрекъснат контрол на суровините, следят се технологичните процеси и качеството на крайния продукт.