Съвети за избор на осветление

За определяне на правилния вид осветление се използват формули, чрез които се определя най-подходящото осветление за дадено помещение. Отчитат се фактори като височина на помещението, запрашеност, необходима интензивност на ползване, както и допустима цена на осветителните тела.

Неприятно е да се влезе в помещение, за което не е изчислена правилно осветеността спрямо параметрите на помещението и предназначението. Това вреди на зрението и нарушава естетичното възприемане на интериора.

При избор на местно осветление, както и на битови осветителни тела, трябва да се има предвид следното:

  • За четене и писане е необходимо да се постигне достатъчно висока осветеност, да няма директно или отразено заслепяване;
  • Осветената зона да не е рязко разграничена и да не бъде с много голяма яркост;
  • Концентрация на вниманието при слушане на музика или в помещения за разговори и конференции и може да се повиши чрез намаляване на осветеността;
  • За получаване на висока осветеност се използват специални осветители с огледални отражатели. Особено подходящи и модерни са осветителите с халогенни лампи за ниско напрежение (халогенни луни). В зависимост от разстоянието, площта за осветяване и нивото на осветеност се избира ъгъл на излъчване и мощност, която трябва да има осветителя.

Днес особено популярно е LED осветлението (осветление със светодиоди), което намира много бързо все по-голямо приложение в модерните интериори.

Освен осветление с LED осветителни тела, използват се също луминесцентно, енергоефективно, лазерно осветление, а също така и осветление със светодиодни ленти.

Ефектните и скрити осветления имат широк спектър на приложение и най-различни варианти на изпълнение, използват се както за вътрешно, така и за външно осветление.

Основното предназначение на подобен тип осветление е да накара вътрешния интериор да „изпъкне”. Обикновено ефектното осветяване се прилага за декор на дискотеки, ресторанти, паркове, стадиони, басейни, концертни зали и др.

При изграждането му се използват различни цветове на светлината и ъгли на осветяване. Различните видове осветителни тела се модифицират за да бъдат използвани за ефектно осветление.

С използването на ефектно или скрито осветление можете да създадете тържествена, официална, уютна, празнична или романтична обстановка.

Свържете се с нас!

Ние ще направим безплатен оглед на място и ще ви дадем професионално мнение за най-добрите варианти на дизайн и изпълнение на осветлението във вашите помещения.